Témata setkání

 

 

Početí

18. – 21. 3. 2021

Nenápadný okamžik, který zůstává ukryt hluboko v naší paměti a běžně se k němu nedostaneme. Přesto je jeho vliv obrovský. Ovlivňuje:

 • přijetí své vědomé volby narodit se
 • do tohoto světa – času, hmoty, těla
 • do této rodiny a těmto rodičům
 • přijetí své volby životních podmínek

Ve zdravé podobě to je jedno velké ANO ŽIVOTU, všemu co přináší, všem výzvám, obtížím i radostem. Buď si mohu celý život stěžovat, proč ZROVNA JÁ jsem se narodil takovým rodičům, na takovém místě, že to vše mělo být jinak. Potom celý život vynakládám úsilí na boj.. se svým prvním rozhodnutím. Tuto energii si můžeme ušetřit pro tvoření. Dobře, toto jsou mé „startovací“ nástroje, co z nich můžu vytvořit?

Vlastní zrození

20. – 23. 5. 2021

Souvisí s ochotou vydat se do neznáma a „sklidit“ výsledek naší první volby. Zároveň je spojen s naší první interakcí s okolím. Způsob prožití ovlivňuje:

 • životní dynamiku (aktivitu/pasivitu)
 • vytrvalost a spolupráci
 • sebedůvěru (důvěru ve své schopnosti)
 • ochotu vstupovat do neznáma
 • adaptace na tísnivé podmínky

A čas krátce po narození:

 • pocit životního bezpeční/slasti
 • bezpodmínečného přijetí

Téma našeho zrození má opět obrovský přesah do našeho nastavení a vnímání života jako takového, neboť to patří k nejrannějším zápisům. Jsou to prvním informace o životě a prostředí, do kterého vstupujeme.

Menarché – první menstruace

21. – 25. 7. 2021

Její prožití je intenzivně spojeno s tělesnými procesy a velkou tělesnou i duševní transformací.

Promítá se do oblastí:

 • sebepřijetí jako krásné, plodné dívky/ženy
 • uznání od autority muže – otce
 • a přijetí mezi ženy od matky
 • prohloubení spojení se svým tělem a porozumění jeho procesům
 • bolestivosti menstruace v budoucnosti

Na toto období si většinou dobře vzpomínáme. Přesto je mnohdy opředeno mlčenlivostí, studem či určitou pachutí něčeho otravného. Nahlédneme pod pokličku našich přesvědčení i vzorců, které vznikly už dávno. Propojíme se s ženskou cykličností, oslavíme úrodnost svého lůna, uctíme božskou tvořivou schopnost naší dělohy. Opečujeme ji a očistíme od nánosů znechucení i starých křivd. Probudíme a očistíme životní energii sídlící v pánvi.

První milování

23. – 26. 9. 2021

Vstupujeme a tvoříme vztahy s muži. Pouštíme si je „pod kůži“. Krystalizuje zde téma naší sebehodnoty nebo naopak nenaplnění touhy po lásce a přijetí z dětství, které si můžeme od mužů alespoň na chvíli koupit.

Toto období je pro dívky velmi citlivé a zranitelné a promítá se do něj:

 • vztah s otcem
 • vztah ke svému tělu
 • téma bezpečných vztahů
 • a způsob tvorby partnerských vztahů
 • téma sexuality a jak nám byla předána
 • i komunikace o citlivých záležitostech

Častým bolavým místem tohoto tématu je, že dívky nejednají v souladu se svými pocity. Rozhodují se pod tlakem nesprávných motivů. Na semináři budeme zkoumat, poznávat a přehodnocovat svá přesvědčení spojená se sexualitou i partnerskými vztahy obecně.

Porod

25. – 28. 11. 2021

Porod našeho dítěte je další malou smrtí v životě. Definitivně opouštíme energii dívky dítěte a vstupujeme do energie silné, dospělé, pečující ženy. Těhotenství a porod je jedním z nejvyšších aktů tvoření a sebevyjádření. Ženy jsou ale často v tomto významném okamžiku života pasovány do podřadné pozice, kdy hlavní místo si nárokují lékaři v porodnicích. Ženy jsou takovýmto „ukradeným porodem“ oslabené, dezorientované, zraněné. Pojďme to prožít znovu a nastavit si zdravé hranice.

Přirozený porod ženu iniciuje:

 • k obrovskému otevření se a důvěru v život i v sebe sama
 • naladění a propojení se se sebou, svým tělem a děťátkem
 • pokoru k životu a jeho plynutí, odevzdání svého dítěte životu
 • čímž žena velmi intenzivně uchopuje svou moc a sílu a vnitřní sebejistotu
 • zároveň žena během porodního procesu odkládá své ego, setkává se s něčím, co ji přesahuje

I pokud žena nikdy neporodila, je pro ni toto setkání přínosné. Žena přirozeně podporuje, tvoří, vyživuje vztahy a projekty, které nejprve od semínka klíčí a je třeba je ve správnou chvíli propustit a nechat žít svým životem.

Toto setkání je vhodné i pro ženy, které děti ještě nemají / nemohou mít, ale do budoucna chtějí. Je velmi úlevné procítit si rodové naladění a očistit ho, nebo jen porozumět pozadí svých pocitů.

Přechod

20. – 23. 1. 2022

Je pro ženu obdobím, které ji definitivně vede k opuštění vnějšího pozlátka krásy, kdy vnitřní spokojenost, vyzařování a moudrost se stávají její novou a nejsilnější devizou. Toto období ženu učí nelpění, ustoupení do pozadí, kdy již není tvořitelkou života a stává se jeho podporovatelkou.

Toto období souvisí:

 • s naší schopností propouštět
 • hledání a ocenění hlubších vrstev
 • přijetím cykličnosti života
 • zráním a zhodnocováním naší vnitřní moudrosti
 • přesměrováním a hospodaření s naší energií

Když žena bojuje proti času, vynakládá obrovské množství energie, které jí tím uniká, oslabuje se a přichází o příležitost si všimnout, jaké poklady jsou pro ni ukryty v tomto období.

Smrt

17. – 20. 3. 2022

Smrt je neustále přítomná. To jen my lidé jsme ji vytěsnily ze svých životů a býváme zaskočeni, zrazeni, sraženi, když vstoupí do našeho života. Na semináři se setkáme se smrtí a našimi postoji k ní. Přijmeme ji zpět do života. Ve světle smrtelnosti přehodnotíme své postoje a hodnoty.

Téma smrti pracuje s tématy:

 • pokory k životu, k něčemu většímu, než jsme my sami
 • odevzdání ega a relativitou naší osobní moci
 • schopností rozpoznávat, uzavírat a ukončovat vše, co je v našem životě „mrtvé“
 • procítíme si bezčasovost přítomného okamžiku

I v našem životě neustále něco umírá. Vztahy, příležitosti, sny, životní etapy. Schopnost ukončovat a propouštět z našeho života nepotřebné nám pomáhá udržovat život v příjemné dynamice a vytváří prostor pro nové začátky. Přijďte se na toto setkání uzavřít, co vás tíží, a znovuzrodit se.

Celý cyklus Životem ženy

Každé setkání je přínosem pro určitou oblast života. Témata se vzájemně doplňují a podporují. Projít celým cyklem Životem ženy intenzivně ozdravuje naladění ženy a promítá se do všech důležitých oblastí. Je to výzva, pojď do toho!

Využij jedinečnou příležitost vydat se do nitra své duše a vzpomínek. Nahlédnout pod pokličku událostí a vzorců, které sis na základě zážitků vytvořila, a ovlivňují Tě dodnes.

Na semináři Životem ženy:

 • Autenticky a bezpečně prožiješ uložené vzpomínky
 • S nadhledem protřídíš, co je pro tebe přínosem a co tě zbytečně zatěžuje
 • Vědomě vytvoříš nové postoje, které tě budou dlouhodobě podporovat

Zároveň se naučíš:

 • Věnovat plnou pozornost sobě a vnitřním procesům
 • A transformovat je do zdravé podoby
 • Uvolnit se v hluboké relaxaci
 • Rozšíříš své intuitivní vnímání

Bonusem:

 • Načerpáš svěží energii v krásné přírodě
 • Vystoupíš z každodennosti a všednosti
 • Prožiješ něco nového
 • Setkáš se se stejně naladěnými ženami

Vše, co prožiješ, můžeš využít a začlenit do každodenního života.