Životem ženy

aneb Sedm životních transformací ženy

Život nám přináší různé události, výzvy, situace. To, jakým způsobem jimi projdeme ovlivňuje náš další život. V životě ženy je několik mezníků, které jsou významnější než ty „běžné“. Jejich záznam je velmi hluboký a formuje celá následná období.

Setkávám se s ženami. Mluvím s ženami. Noříme se do hloubky a hledáme zdroj konkrétní nepohody, se kterou přicházejí. V našem ponoru se často dostáváme ke klíčovým obdobím, která na dlouho či až doživotně ovlivňují naši spokojenost. Jsou to brány, které v běžném životě projdeme jen jednou.. zlehka či těžka.., co si odneseme, to si odneseme, jako když nám život rozdá karty. Hrajeme, jak nejlépe umíme.. Ale co když..

Co když v tu chvíli neznáme pravidla hry? Co když jsme je jen špatně pochopily? Co když jsme hned na začátku vyhodily trumfy? Tento seminář vám umožní projít tyto brány znovu, jako pozorovatel sebe sama. Umožní vám pochopit, nahlédnout či pohladit situace a zážitky, které už byly. Umožní vrátit se zpět a načerpat sílu pro tvorbu dalšího života.

Události v našem životě přicházejí a odcházejí a je jen na nás, jaký postoj k nim zaujmeme. Co si nastavíme jako naše slabé místo a bolest a naopak, v čem spatříme svou sílu, příležitost, dar.

Projdeme spolu sedm transformačních bran a s každou branou necháme odejít kus zátěže, nepochopení, výměnou za lásku a přijetí.
Branami, kterými spolu projdeme, jsou:
Početí, vlastní zrození, první menstruace, první milování, porod dítěte, přechod, smrt.

S každou z nich se v nás cosi rodí i umírá. Pojďme se tentokrát vědomě, s plnou pozorností, znovuzrodit. V prostoru, čase i krásném místě si věnujeme dárek vystoupit z omezujících nastavení. Půjdeme cestou prožitku, každá svým tempem i hloubkou, v takové míře, kterou jsme schopné vstřebat. S podporou arteterapie, meditací, tance i dramatoterapie (prožitkové terapie) budeme sestupovat do svého nitra, do míst bez hranic, bez času, kde minulost, přítomnost i budoucnost jsou stejně přístupné, stejně hmotné i blízké. Ponor ke kořenům, objevit svou perlu, vnitřní záři, zapomenutou pod nánosem zážitků, událostí, přesvědčení.

Kromě cíleného poznávání tématu si budeme osvojovat cestu k sobě, ke svému srdci, porozumění svému příběhu i souvislostem. Schopnost aktivně tvořit svůj život, vytvářet takové postoje k událostem a zážitkům, které nás budou podporovat, které můžeme použít jako živnou půdu pro další tvoření v našem životě.